מפעלי גדנסקי בע"מ

חטיבת הרכב החשמלי של


ועוד משטרות  וארגוני ביטחון רבים סביב העולם

כמה התקנות סביב העולם

אנחנו בתערוכת אנרגיות חליפיות 3-4 בדצמבר, 2014, הבימה, תל אביב


The Recovery Act: Adding to Israel's Transportation Sector-Batteries and Electric Vehicles.

אנחנו בתערוכת אנרגיות חליפיות 27 באפריל, 2015 , בית פרס לשלום, תל אביב


The Recovery Act: Adding to Israel's Transportation Sector-Batteries and Electric Vehicles.

חדשות ועיתונות

פי אנרגיה