מפעלי גדנסקי בע"מ

חטיבת הרכב החשמלי של


פי אנרגיה

All rights for "Belo" design reserved to Roe Design Studio Team from Greece:
Konstantinos Malandrinos – Automotive Designer/Project Manager
Thanos Pappas – Product and System Design Engineer/Design Research
Gregory Polymerou – CAD Designer/3D Model

Tabby Urban - הרכב וסע ב-49 דקות

כ100 ק"מ טווח בטעינה אחת

מכונית עם קוד פתוח לתכנון ובניה עצמית

עם רשיון כביש

Tabby EVO - הרכב וסע ב-59 דקות

כ130 ק"מ טווח בטעינה אחת

מכונית עם קוד פתוח לתכנון ובניה עצמית

עם רשיון כביש

פי-אנרגיה מציגה את ה-פלטפורמה הפתוחה להורדה חופשית ולתכנון כלי רכב, מתוצרת או.אס.וי-איטליה


Pi-Energy presents the OSVehicle Tabby, Urban Tabby, EVO Tabby


פי-אנרגיה מציגה את ה-פלטפורמה הפתוחה להורדה חופשית ולתכנון כלי רכב, מתוצרת או.אס.וי-איטליה, טאבי עירוני, טאבי איוו, ותיבת נוסעים מסוג ניקה


Pi-Energy presents the OSVehicle Tabby, Urban Tabby, Tabby EVO , and a passenger compartment of the type NIKA


 פי-אנרגיה מציגה את ה-פלטפורמה הפתוחה לכלי רכב, מתוצרת או.אס.וי-איטליה,בתערוכת אקומושן 2014 ונובמבר 2015 לתחליפי דלקים ברחבת תאטרון הבימה


Pi-Energy exhibits OSVehicle Tabby at 2014 & Nov.2015 Ecomotion - Fuel Choices, Habima National Theater