פי-אנרגיה מציגה את ה-פלטפורמה הפתוחה להורדה חופשית ולתכנון כלי רכב, מתוצרת או.אס.וי-איטליה, טאבי עירוני, טאבי איוו, ותיבת נוסעים מסוג ניקה


Pi-Energy presents the OSVehicle Tabby, Urban Tabby, Tabby EVO , and a passenger compartment of the type NIKA


פי-אנרגיה מציגה את ה-פלטפורמה הפתוחה להורדה חופשית ולתכנון כלי רכב, מתוצרת או.אס.וי-איטליה


Pi-Energy presents the OSVehicle Tabby, Urban Tabby, EVO Tabby


 פי-אנרגיה מציגה את ה-פלטפורמה הפתוחה לכלי רכב, מתוצרת או.אס.וי-איטליה,בתערוכת אקומושן 2014 ונובמבר 2015 לתחליפי דלקים ברחבת תאטרון הבימה


Pi-Energy exhibits OSVehicle Tabby at 2014 & Nov.2015 Ecomotion - Fuel Choices, Habima National Theater


Tabby EVO - הרכב וסע ב-59 דקות

כ130 ק"מ טווח בטעינה אחת

מכונית עם קוד פתוח לתכנון ובניה עצמית

עם רשיון כביש

מפעלי גדנסקי בע"מ

All rights for "Belo" design reserved to Roe Design Studio Team from Greece:
Konstantinos Malandrinos – Automotive Designer/Project Manager
Thanos Pappas – Product and System Design Engineer/Design Research
Gregory Polymerou – CAD Designer/3D Model

חטיבת הרכב החשמלי של


פי אנרגיה

Tabby Urban - הרכב וסע ב-49 דקות

כ100 ק"מ טווח בטעינה אחת

מכונית עם קוד פתוח לתכנון ובניה עצמית

עם רשיון כביש